[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reed-proximity-switch > Normally-closed >

Products

GPS-14BProduct characteristics

GPS-14B

GPS-14B 结构
GPS-14B尺寸

类型 材质 本体厚度 本体长度 总长度 线材长度 端子
PCB插板型 PA 2.5mm 14mm 37.5mm
 
GPS-14B  重点参数 
接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 认证 工作温度 备注
常闭 10 W 100 Vdc 0.5 A RoHS, REACH, 0~80度 标准(可定制)

GPS-14B-ZBC 规格书

GPS-14B-T 规格书