[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reed-proximity-switch > Squareness >

Products

GPS-30LProduct characteristics

GPS-30L产品

GPS-30L结构

 

GPS-30L尺寸


类型 材质 本体长度 本体宽度 本体厚度 线材长度 端子
矩形 ABS 29mm 19mm 7mm 350mm
(可定制)

(可定制)
 
GPS-30L重点参数 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 认证 工作温度 备注
常开 10 W 100 Vdc 0.5 A RoHS, REACH,
材质UL
0~80度 标准
50W 200Vdc 1A Max 250度 可定制
转换型 5W 175Vdc 0.4A Max 250度 可定制
 

GPS-30L规格书

 

 

  • 请咨询业务人员了解开关和磁铁动作距离搭配事宜。