[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reed-proximity-switch > Through-hole >

Products

GPS-14 Product characteristics

​GPS-14

GPS-14 结构


GPS-14
尺寸


类型 材质 本体厚度 本体长度 总长度 线材长度 端子
PCB插板型 ABS 2.7mm 14mm 39mm
 

GPS-14  重点参数 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 认证 工作温度 备注
常开 10 W 100 Vdc 0.5 A RoHS, REACH, 0~80度 标准(可定制)
 

GPS-14 规格书