[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Highcurrency >

Products

HW-5052-LProduct characteristics

HW-5052-L型号
HW-5052-L尺寸

玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
50.8mm 5.4mm 0.62mm 78.8mm


HW-5052-L重点电器参数 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 80 W 240 VAC
300VDC
2.0A    3.0 A 40-120 AT


HW-5052-L规格书