[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Highvoltage >

Products

ZP-1Product characteristics

ZP-1结构
ZP-1尺寸

 
玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
50.8mm 5.5mm 1.4mm 83.5mm


ZP-1重点电器参数
 
接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 50 W/VA 5KV 2A       3A 100-170 AT


ZP-1规格书

MKA14103