[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Highvoltage >

Products

ZP-2Product characteristics

ZP-2结构
ZP-2尺寸

 
玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
50.8mm 5.5mm 1.4mm 83.5mm


ZP-2重点电器参数
 
接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 50 W/VA 7.5KV 2A       3A 100-180 AT


ZP-2规格书

MKA14103