[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Highvoltage >

Products

ZP-4Product characteristics

ZP-4 结构
ZP-4 尺寸


玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
50.8mm 5.5mm 1.4mm 83.5mm


ZP-4 重点电器参数 

接触方式 大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值 崩潰電壓
常开 10 W/VA 12KV 1A       3A 160-200 AT 17k Vdc


ZP-4 规格书

MKA14103