[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Highwattage >

Products

ORD229Product characteristics

ORD-229产品

ORD-229结构

    ORD-229尺寸


玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
21.0mm 2.75mm 0.6mm 55.4mm


ORD-229重点电器参数 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 AC 70VA
DC 50W
300 VAC
350VDC
AC 0.5A
DC 0.7A
   2.5 A 15-60 AT


ORD-229规格书

MKA14103