[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Standard >

Products

GP501Product characteristics

GP501产品

GP501结构
      


GP501尺寸


玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
12.7mm 2.3mm 0.45mm 54.0mm


GP501重点电器参数
 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 10VA 100 VDC
125VAC
DC/AC:0.5A DC/AC:0.75A 7-40 AT


GP501规格书

MKA14103