[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Standard >

Products

TS501Product characteristics

TS501产品

TS501结构
TS501尺寸

 
玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
12.7mm 2.5mm 0.45mm 54.0mm


TS501重点电器参数 
 
接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 最大负载电流 灵敏值
常开 7 VA 75 VAC
50 VDC
0.3A  -A 7-50 AT


TS501规格书

MKA14103