[Taipei] 886-2-2940-3732
[Shanghai] 86-21-6426-4046
[Dongguan] 86-769-8390-0856
HOME>Products > Reedswitch > Standard >

Products

MG14Product characteristics

MG14产品

MG14结构

 MG14尺寸

玻璃长度 玻璃直径 引脚直径 总长
14.2mm 2.3mm 0.55mm 44.7mm


MG14重点电器参数 

接触方式 最大功率 最大开关电压 最大开关电流 负最大负载电流 灵敏值
常开 10 W 100V 0.5A    - A 8-35 AT


MG14规格书
 
MKA14103